درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان وخوانندگان عزیز

همانطور که مطلعید ، منطقه خاورمیانه دارای اهمیت  سیاسی ، اقتصادی واستراتژیک است که مورد توجه ابرقدرت ها وکشورهای اروپایی وکسانی که ارتباط تنگاتنگی با کشورهای خاورمیانه دارند قرار گرفته است .بعلت وفور نفت وگاز ومعادن فراوان ونعمت های خدادادی در این منطقه همه زورمداران  تلاش می کنند بنحوی با این منطقه رابطه برقرار کنند واز منابع فراوان ان بهره مند شوند.

از اینرو اخبار خاورمیانه در صدر اخبار رسانه ها ووسابل ارتباط جمعی دنیا قرار دارد ، لذا ما ملاحظه کردیم که اخبار خاورمیانه مورد توجه تعداد زیادی از مردم  ایران قرار گرفته است  وضروری دیدیم که تلاش کنیم اخبار منطقه را به اطلاع  خوانندگان عزیز وگرامی برسانیم.

دوستانی که در امر ترجمه وتهیه اخبار ونوشتن تحلیل وگزارش در این سایت همکاری می کنند با منطقه خاورمیانه آشنا هستند وسال ها با مسائل خاورمیانه در ارتباط بوده وزبان عربی که زبان اکثر کشورهای خاورمیانه است را تکلم می کنند وخبرهای انرا ترجمه می نمایند.

هدف ما رساندن اخبار منطقه به خوانندگان گرامی است ، وهیچ هدف دیگری نداریم وما بطور داوطبانه دست به این کار زده ایم نه استفاده مادی می طلبیم ونه از جایی مورد حمایت وپشتیبانی قرار می گیریم .

امیدواریم خوانندگان عزیز ما را با نظرات خود یاری کنند تا بتوانیم بهتر وسریع تر اخبار را عرضه کنیم.مسلما خوانندگان فارسی زبان خبرهای ایران را از سایت ها ورسانه های خبری ایران وجهان دریافت می کنند وما ترجیح می دهیم خبرهای دیگر کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهای عربی را به اطلاع خوانندگان عزیز برسانیم ، گرچه خبرهای مهم ایران را نیز در این سابت منعکس می کنیم .

سردبیر