سازمان جاسوسی موساد

کتاب جدید یک استاد دانشکاه اسرائیلی  درباره روابط محرمانه اسرائیل وکشورهای عربی ونقش سازمان جاسوسی موساد در خاورمیانه 

ترجمه : شاکر کسرائی

قسمت دوازدهم 

موساد بزرگ ترین سازمان جاسوسی اسرائیل  

موساد یک واژه عبری است ومعنی ان سازمان امنیت ، این سازمان امنیتی ودارای فعالیت های سری است.این سازمان در سال ۱۹۲۷ (  ۱۳۰۸) شمسی توسط باند صهیونیستی هاگانا .موساد در ان دوران سازمان سری این باند بود وفعالیت ان در ان دوران ترتیب مهاجرت سری یهودیان به فلسطین بود .این سازمان همچنین اسلحه خریداری ووارد فلسطین می کرد وبه باندهای صهیونیسم تحویل می داد تا عرب ها را به قتل برسانند.

اکنون ماموریت موساد انجام جاسوسی ووابسته به بخش سیاسی وزارت خارجه اسرائیل است .این سازمان همچنین دست به جنایت قتل وترور به نفع اسرائیل ودیگر کشورها می زند .این سازمان همچنین بزرگ ترین سازمان امنیتی در جهان بشمار می رود.

موساد عوامل واعضای خودرا با بکاربردن اسلحه آشنا می سازد ، واز جان اسرائیلی ها حفاظت می کند .اعضای این سازمان چگونگی تیراندازی با کلت در رستوران ها واماکن عمومی وتیراندازی بسوی دشمن خود را اموزش می بینند .عامل موساد که حاضر است دست به اسلحه وتیراندارزی در رستوران ها

ببرد هیچ توجهی به جان مردم بییگناه حاضر در رستوران ندارد .

طبق براوردهای موساد حدود ۲۰ در صد عوامل موساد زن هستند .زنان در واحدهای مختلف از جمله واحد کشت که مسئول حمله به هدف  جهت انجام عملیات ویژه بویژه عکس گرفتن از مدارک مهم وکار گذاشتن دستگاه های استراق سمع ، همچنین زنان در واحد آیاریدب که مسئول حفاظت از افسران بلندپایه موساد است فعالیت می کنند واز عوامل موساد در خارج هنگام ادای ماموریت حفاظت می کنند.

عایزا میجن که مسئولیت معاونت سازمان موساد را برعهده داشت بزرگترین مسئولیت یک زن اسرائیلی بود که در موساد بر عهده گرفت ، اعتراف کرد

که موساد از زنان زیبا جهت استخدام جاسوسان عرب برای اسرائیل استفاده می کرد .

عایزا میجن می افزاید : علیرغم اینکه زنان قادر به استخدام مزدور برای موساد می باشند ولی قدرت بکار گرفتن مزدوران عرب برای این سازمان ندارند .چرا که مردان عربی که قصد فعالیت بعنوان جاسوس در موساد هرگز حاضر نمیشوند تحت امر زنان فعالیت کنند .

میجن اضافه می کند : من شخصا در موساد بعنوان کارمند اداری فعالیتم را شروع  کردم.موساد بعدا دنیال کسانی بود که می توانند به زبان آلمانی  تکلم کنند .من هم خوب المانی صحبت می کردم .از اینرو برای من گذرنامه صادر کردند تا کار خودرا فورا شروع کنم.

پس از اینکه توانستم اولین عملیات را بخوبی انجام دهم یرزا هارسل رئیس وقت موساد به من بطور دائم ماموریت می داد واگر ماموریتی در المان بود مرا انتخاب می کرد تا این ماموریت را در آلمان انجام دهم.او می گفت این ماموریت را به زنی که المانی صحبت می کند واگزار کنید.

وی معتقد است زنان می توانند در جایی که مردان نمیتوانند ماموریتی را انجام دهند حاضر شود.بعنوان مثال اگر موساد قصد داشت از جایی بازدید کند وبداند در انجا چه می گذرد زن را برای این ماموریت انتخاب می کرد چون زن جلب توجه نمی کرد.ومی توانست براحتی وارد مکان انتخاب شده شود بی انکه توجه حاضرین را جلب نماید.این ماموریت حتی در خارج می توان موفقیت آمیز باشد وتوجه دیگران را جلب نکند.

سرتیپ دانی یاتوم مهم ترین عملیات موساد را که زنان انها را انجام دادند ذکر می کند ومی نویسد این عملیات در رسانه ها مطرح شد واین به علت موفقیت عملیات بود .از میان عملیات موفقیت آمیز زنان ، ترور کادرهای فلسطینی در داخل اسرائیل ویا خارج از ان می باشد.

اکثر عوامل زن موساد که مامور قتل رهبران فلسطینی می شوند مشغول کار در سازمان های انسانی واجتماعی می باشند .از جمله این سازمان ها سازمان کمک به کودکان فلسطینی در اردوگاه های فلسطینی می باشد.خانم اریکا تشاس مامور موساد  که بعنوان کارمند در سازمان های بین المللی فعالیت می کرد توانست علی حسن سلامه یکی از رهبران فلسطینی را ترور کند.

خانم جوزلین باینی یکی از عوامل موساد گزارش ها وخاطرات خودرا در زمینه ترور رهبران فلسطینی ثبت کرده واین گزارش ها وخاطرات منتشر شده است.

طبق گزارش ها وخاطرات عامل موساد خانم جوزلین باینی سازمان موساد دختران زیبای مغربی را استخدام می کرد تا  با  مردان و شخصیت های عرب از جمله شیوخ عرب حوزه خلیج فارس آشنا شوند واز این طریق بتوانند از انها اطلاعات بدست آورند .

موساد با این روش دختران کم سن وسال را برای فروش به باندهای فحشا و فساد در خارج وهمچنین کار بعنوان جاسوس برای این سازمان  بکار می برد.

موساد توانست تعداد زیادی از دختران مغرب را استخدام کرد وبه انها ماموریت داد تا خارجی ها را که وارد مغرب می شوند کنترل نمایند .بویژه افرادی که موساد گمان می کردن می تواندد برای این سازمان خطرناک باشند.

ادامه دارد

 

 

 

 

ترجمه : شاکر کسرائی

قسمت یازدهم

حضور وفعالیت سازمان جاسوسی اسرائیل “موساد ” درکردستان عراق

سازمان جاسوسی موساد اسرائیل در کردستان عراق حضور چشمگیر دارد وهمکاری گسترده ای با سازمان جاسوسی خانواده بارزانی موسوم  به باراستن دارد.

عناصر موساد در زندان های کردستان عراق اقدام به اموزش  عناصر سازمان جاسوسی باراستن می کنند.انها خودرا معرفی نمی کنند وماموران زندان های بارزانی این اسرائیلی ها را بعنوان عناصر انگلیسی وغربی معرفی می نمایند .

طبق گفته کارشناسان  عناصر موساد به افراد بارزانی روش های جدید شکنجه کردن زندانیان را آموزش می دهند همچنین انها را به روش شناسائی وخنثی کردن مواد منفجره وهمچنین کار گذاشتن مواد منفجره آشنا می سازند.

هم اکنون عناصر موساد براحتی می توانند از اقلیم کردستان عراق دیدن کنند واسرائیلی ها مجازند به منطقه اقلیم کردستان رفت وآمد کنند.

حضور صهیونیست‌ها در عراق سابقه‌ای طولانی دارد و در دهه‌های اخیر کرد‌های این کشور و به طور ویژه خانواده بارزانی زمینه مناسبی برای تقویت نفوذ موساد در عراق فراهم کرده‌اند.
فعالیت‌های رژیم صهیونیستی در عراق از چند دهه قبل و حتی پیش از تأسیس این رژیم  از طریق مدارس و محافل اجتماعی در بغداد و موصل گسترش یافته بود و بعد از اشغال فلسطین در سال ۱۹۴۸ سرویس جاسوسی موساد و آژانس اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) فعالیت خود را در شمال عراق متمرکز کردند؛ مسئله‌ای که بسیاری از شخصیت‌های برجسته امریکایی به آن اعتراف می‌کنند.
حضور پیدا و پنهان سرویس جاسوسی موساد از همین زمان در عراق آغاز شد و در جریان تهاجم امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و اشغال عراق توسط امریکا، فعالیت موساد نیز در خاک عراق افزایش یافت و بسیاری از عناصر اطلاعاتی بین‌المللی از جمله امریکایی‌ها به شکل مستقیم با موساد همکاری می‌کردند. در سال ۲۰۰۳ هماهنگی زیادی در زمینه جاسوسی در عراق میان موساد و سیا وجود داشت.
بارزترین فعالیت‌هایی که سرویس جاسوسی اسرائیل در سال‌های اشغالگری ایالات متحده تاکنون در عراق انجام داده به صورت زیر است:
– انتقال آرشیو یهودیان از عراق به فلسطین اشغالی.
– ردیابی پول‌های «صدام حسین» دیکتاتور سابق عراق که در بانک‌های عراق و بانک‌های بین‌المللی وجود داشت و مصادره این پول‌ها با همکاری «کریستوفر استوری» کارشناس مالی انگلیسی از بانک‌های خاورمیانه و کشور‌هایی مانند سوئیس، آلمان و بلغارستان. در جریان این عملیات بسیاری از بانک‌ها منحل و تعداد زیادی از شخصیت‌های وابسته به این بانک‌ها کشته و میلیارد‌ها دلار و همچنین شمار زیادی شمش طلا از این بانک‌ها ناپدید شد.
– نظارت بر عملیات‌های تروریستی در عراق و انتقال عناصر تروریستی به این کشور با هماهنگی سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌های حوزه خلیج فارس و همچنین سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه، مصر، اردن، امریکا، انگلیس و استرالیا.
– تشکیل هسته‌های جاسوسی در سراسر عراق تحت پوشش سازمان‌های بشردوستانه یا گروه‌های رسانه‌ای.
– «مائیر داگان» رئیس وقت موساد یک تیم تخصصی نظارت و پیگیری را برای جاسوسی از تعداد زیادی از استادان، دانشمندان، کارشناسان، پزشکان و خلبانان در عراق بسیج کرد تا با هماهنگی یگان‌های معروف به ۱۲۱ آن‌ها را ترور کنند.
– استقرار اسکادران‌های متعلق به هواپیما‌های جاسوسی نیروی هوایی اسرائیل در مرز‌های سوریه و عراق برای انجام عملیات‌های تروریستی.
– نظارت بر بسیاری از پرونده‌های منطقه از جمله پرونده‌های مربوط به محور مقاومت از خاک عراق.
– استفاده از سه ایستگاه اصلی خارجی در اقلیم کردستان و اخیراً در بحرین و عربستان برای تقویت حضور موساد در اربیل عراق.
– جذب شخصیت‌های وابسته به سازمان‌های خصوصی و همجنس‌گرایان و کسانی که خواستار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند.
– فعالیت‌های موساد در عراق تنها به حمایت از گروه‌های تروریستی و درگیری‌های سیاسی، فرقه‌ای و تجزیه عراق محدود نمی‌شود بلکه سرویس جاسوسی موساد در زمینه‌های دیگری مانند پخش مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن انسان، سرقت آثار باستانی و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی در عراق نقش مستقیم و مؤثر دارد.
– همه اقشار جامعه عراق از کارمندان دولت تا افسران، صنعتگران، زنان، جوانان، سیاستمداران و نمایندگان پارلمان، تجار، استادان، هنرمندان، ورزشکاران و نوجوانان به هر شکل ممکن و فریبکارانه در معرض اهداف خصمانه موساد قرار دارند.
– موساد شماری از شخصیت‌های اقلیم کردستان عراق را به اراضی اشغالی منتقل کرده است.
– رژیم صهیونیستی و به شکل ویژه سرویس جاسوسی موساد در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۹ عراق نقش پررنگی داشته و از برخی فعالان در جریان این اعتراضات سوءاستفاده کرده و وارد صفوف تظاهرات‌ها شدند.
– در جریان حمله داعش به عراق در سال ۲۰۱۴ و اشغال موصل توسط این گروه تروریستی، صهیونیست‌ها بسیاری از بنا‌های تاریخی و صومعه‌ها و کلیسا‌های این شهر را غارت کردند.
– طبق اطلاعات بازار بین‌المللی نفت، نفت سرقت شده اقلیم کردستان عراق مستقیماً به فلسطین اشغالی صادر شده و به دست صهیونیست‌ها می‌رسد.
کردستان عراق.
رابطه بین موساد و کرد‌های عراق در دوره ملا مصطفی بارزانی حدود ۱۲سال طول کشید و مستشاران نظامی اسرائیل در همه این سال‌ها در اردوگاه ملا مصطفی بارزانی حضور داشتند. مشاوران نظامی رژیم صهیونیستی به بارزانی کمک می‌کردند روش‌های جنگ مدرن را یاد بگیرد و کرد‌ها را برای جدایی‌طلبی و استقلال از دولت مرکزی عراق تحریک می‌کردند. در واقع اسرائیل کرد‌های عراق را فرصتی ارزشمند برای تضعیف ارتش این کشور می‌دانست.
بسیاری از شاخص‌ها حضور عناصر یهودی و صهیونیست در مناطق کردستان عراق را تأیید می‌کند و می‌توان آن‌ها را در خیابان‌های اربیل و سلیمانیه و دهوک به شکل علنی مشاهده کرد.
طرح خطرناک اسرائیل برای شهرک‌سازی در شمال عراق
علاوه بر آن مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق از رویکرد پدرش در حفظ روابط نزدیک با رژیم صهیونیستی پیروی کرد و به همین دلیل بود که افسران ارتش اسرائیل به راحتی بیش از ۱۳۰هزار نیروی پیشمرگه را در ازای اطلاعاتی که کرد‌ها در اختیار اسرائیل قرار می‌دادند، آموزش دادند.

«محمود عثمان» مشاور مسعود بارزانی می‌گوید: اسرائیلی‌ها از ما اطلاعاتی درباره ارتش عراق می‌خواستند و در عین حال اطلاعاتی درباره تحرکات ارتش عراق به ما می‌دادند، حتی اسرائیلی‌ها یک بیمارستان صحرایی در اقلیم کردستان ایجاد کردند که پوششی برای فعالیت‌های جاسوسی آن‌ها بود.
«وین مادسن» روزنامه‌نگار امریکایی در گزارشی که درباره میزان نفوذ اسرائیل در عراق با همکاری کرد‌ها منتشر کرده درباره طرح توسعه‌طلبانه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در شمال عراق صحبت و تأکید می‌کند اسرائیل درصدد سیطره بر بخش‌هایی از عراق جهت تحقق رؤیای تأسیس «اسرائیل بزرگ» از نیل تا فرات است. بر اساس این گزارش، یهودیان کرد از سال ۲۰۰۳ میلادی که امریکا به عراق حمله کرد، اقدام به خرید زمین‌هایی در شمال عراق کردند که از نظر آن‌ها دارایی تاریخی یهودیان است. در واقع علت تمرکز صهیونیست‌ها بر این مناطق عراق آن است که اسرائیلی‌ها بهانه‌ای برای ساکن شدن در عراق داشته باشند.

به گزارش  عربی ۲۱، یونی بن مناحیم، افسر سابق سرویس‌ اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی و نویسنده و تحلیلگر سیاسی اسرائیلی در گفت‌وگو با سایت “زمن اسرائیل” درباره  اخبار منتشر شده مبنی بر فعالیت موساد در اقلیم کردستان عراق گفت  حضور اسرائیل در کردستان عراق چیز جدیدی نیست و اسرائیل تنها دولتی است که برای چندین دهه از مبارزان کُرد در عراق حمایت کرده و و آنها را آموزش داده است و روابط میان آنها در اواسط دهه پنجاه قرن گذشته آغاز شد. وی گفت: کردها اسرائیل را به عنوان الگویی برای دستیابی به خواسته‌هایشان از جمله “استقلال” و تشکیل یک کشور کُرد می‌دیدند و حتی نخست‌وزیران و اعضای ارشد تشکیلات نظامی اسرائیل از سال ۱۹۶۳ تحکیم روابط مخفیانه با کردها و اعطای کمک‌های نظامی به آنها را در دستورکار خود قرار دادند و این کمک نظامی چندین سال ادامه یافت.

ادامه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب جدید یک استاد دانشکاه اسرائیلی  درباره روابط محرمانه اسرائیل وکشورهای عربی

ترجمه : شاکر کسرائی

قسمت دهم

موساد در کردستان عراق

رهبران صهیونیست ها تلاش خودرا برای انتقال یهودیان  منطقه کردستان عراق  به فلسطین اشغالی چند برابر کردند .نمایندگان اسرائیل از زمان تسلط انگلیس بر فلسطین به کردستان عراق سرازیر شدند روبین شیلوح یکی از کارمندان عالیرتبه آژانس یهود وپایه گذار سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در سال ۱۹۳۴ (۱۳۱۳ ) وارد کردستان عراق شد وبا رهبران کردهای عراق مذاکره کرد .

در سال ۱۹۴۲(۱۳۲۱) مائیر مریدور به نمایندگی از سازمان جاسوسی موساد از کردستان عراق دیدن کرد .وی پس از پایان دیدارش از کردستان عراق طی گزارشی نوشت : روابط یهودیان در کردستان عراق با همسایگانشان خوب است ولی عراقی ها همواره تلاش می کنند بین یهودیان وکردهای عراق اختلاف بیاندازند.

مریدور افزود : با یهودیان در شهرهای سوندور وزاخو ملاقات کردم وانها مانند کردهای عراق اسلحه حمل می کردند.وی گفت اوضاع امنیتی یهودیان در کردستان عراق بد است چرا که عراقی ها کردهای عراق را علیه یهودیان تحریک می کنند. ویهودیان از ترس درگیری به مزارع وباغات خود سر نمی زنند.

این عضو موساد در گزارش خود نوشت رهبر بهودیان کردستان عراق به زبان عبری صحبت می کند وخودرا حامی صهیونیسم می دانند .بر اساس این گزارش مهاجرت یهودیان عراق به فلسطین در قرن شانزدهم میلادی شروع شده وبهودیان مهاجر در شهر صفد سکنی گزیدند

اسحاق مردخای که به سمت وزیر دفاع اسرائیل تعیین شد از یهودیان کردستان عراق بوده است وی در سال ۱۹۹۶ بعنوان وزیر دفاع اسرائیل تعیین شد .مردخای در شش سالگی بهمراه خانواده اش به فلسطین اشغالی مهاجرت کرد .پدرش یکی از فعالان جنبش صهیونیسم بود وی تنها افسری بود که به درجه سرلشکری رسید وبعنوان فرمانده نظامی مناطق شمال وجنوب ومرکز اسرائیل تعیین شد.

فرار یهودیان عراق بسوی سرزمین های اشغالی

پس از جنگ ۱۹۶۷(۱۳۴۶ ) بین اعراب واسرائیل یهودیان عراق مورد ازار واذیت قرار گرفتند .تعداد زیادی از یهودیان عراق تصمیم گرفتند از عراق فرار وبه فلسطین اشغالی منتقل گردند.

فرار یهودیان از عراق همواره ساده وموفقیت آمیز نبود زیرا بعضی از فراریان بدست نیروهای عراقی اسیر می شدند وبه بغداد انتقال می یافتند وزندانی می شدند.

ملا مصطفی بارزانی از فرار یهودیان عراق خوشحال بود .او می گفت که در فراری دادن یهودیان عراق نقش داشته است.جاک اندرسن روزنامه نگار روزنامه واشنگتن پست طی مقاله ای مورخ هفدهم سپتامبر ۱۹۷۲ نوشت : زامیر رئیس سازمان اسرائیلی موساد پیشنهاد کمک به ملا مصطفی بارزانی برای کمک  به یهودیان عراق جهت فرار از این کشور مطرح کرد.

تعدادی از یهودیان کردستان عراق مایل نبودند به اسرائیل مهاجرت کنند چرا که اوضاع اقتصادی اسرائیل در ان دوران بد بود وبرخورد اسرائیلی ها با یهودیان شرقی مناسب نبود .وکسانی که به اسرائیل می رسیدند نمیتوانستند از آن خارج شوند.

تعداد زیادی از یهودیان عراق به اسرائیل مهاجرت کردند وگولدا مائیر نخست وزیر وقت  اسرائیل از انها استقبال کرد واظهار داشت : ” چه کسی باور می کرد کردهای عراق به یهودیان کمک کنند تا به اسرائیل مهاجرت نمایند” .

مهاجرت یهودیان عراق به خوبی انجام گرفت .تعداد یهودیان باقی مانده در عراق به ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر رسید ولی این تعداد به ده ها نفر کاهش یافت.یهودیان عراق با بدرفتاری نیروهای عراقی مواجه شدند .تعدادی از انها کشته وتعدادی از انان ربوده شدند.

روزنامه عراقی الثوره در سوم ژانویه ۱۹۷۳ نوشت : اسرائیل به کردها کمک می کند وکردها به یهودیان عراقی کمک می کنند تا از عراق فرار کنند.

( منبع : الموساد فی العراق ودول الجوار ص۲۵- ۲۵۴٫).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب جدید یک استاد دانشکاه اسرائیلی  درباره روابط محرمانه اسرائیل وکشورهای عربی

ترجمه : شاکر کسرائی

قسمت نهم

روابط اسرائیل با ملا مصطفی بارزانی / دیدار وی از اسرائیل

در نیمه اوریل ۱۹۶۸ ( فروردین ۱۳۴۷ ) مقامات اسرائیلی دیدار ملا مصطفی بارزانی را که همزمان با عید پسح یهودیان بود از اسرائیل را تعیین کردند.مقامات اسرائیلی بارزانی را (پسح ) لقب دادند .یک گروه از نمایندگان سازمان جاسوسی موساد برای دیدار بارزانی از اسرائیل برنامه ریزی کرد.

لبکوب یکی از مقامات اسرائیلی توصیه کرد که ترتیبی داده شود وملاقاتی بین ملا مصطفی بارزانی وداود الحاج خانو (دیوید جبای ) دوست بارزانی انجام گیرد.بارزانی در نظر داشت در دیدار از اسرائیل با دوستش جبای ملاقات کند.جبای در جریان برنامه ریزی برای دیدار بارزانی از اسرائیل بود.جبای به مقامات موساد گفت که کردها هنوز حکم اعدام عثمانی ها علیه پدر ملا مصطفی بارزانی را بیاد دارند ، وانها همچنین بیاد می آوررند که پدرم چه تلاشی کرد که وی را از اعدام نجات دهد.پدرم بهمراه مقداری طلا به پایتخت عثمانی سفر کرد واز سلطان عثمانی خواهش کرد پدر بارزانی را عفو کند.طلا کار خودرا کرد وسلطان عثمانی دستور عفو را صادر کرد .هنگام بازگشت پدرم از عثمانی که دستور عفو را در دست داشت ، پدر ملا مصطفی بارزانی درگذشت.

زمانی که ملا مصطفی بارزانی در اثر شکست جمهوری مهاباد به روسیه تبعید شد ، دیوید جبای  متهم شد که به بارزانی کمک کرده است  ولی جبای اعلام کرد کهوی  در اثر تهدید به بارزانی  کمک می کرد.وبارزانی از مرگ نجات یافت.([۱])  .

هواپیمای حامل ملا مصطفی بارزانی در فرودگاه اللد به زمین .دکتر احمد ومفتی وپنج محافظ شخصی حامل مسلسل ها ی کلاشنکف همراه بارزانی از هواپیما پیاده شدند.لبکوب وعمیت وتنی چند از اشنایان اسرائیلی به استقبال بارزانی آمده بودند . بارزانی به صورت این افراد خیره شد  ویکی یکی انها را نگاه کرد وگفت : دیوید کجاست؟ عمیت پاسخ داد : در کیپوتس است .بارزانی گفت: شما اورا عضو کنست ( پارلمان اسرائیل ) تعیین نکردید .این به شما مربوط می شود ، ولی به من بگوئید کی اورا خواهم دید؟ .

ملا مصطفی بارزانی در اولین دیدار های خود در اسرائیل با زلمای شوفال رئیس اسرائیلی دیدار کرد .در این دیدار عمیت ، لبکوب وکرون حضور داشتند.با اینکه بارها از بارزانی خواستند کلت خودرا با خود حمل نکند ، ولی وی حاضر نشد کلت خودرا که پر از گلوله بود کنار بگذارد. لبکوب در توجیه اقدام بارزانی گفت:” آیا شما سگی را دیده اید که از دمش صرفنظر کند” ؟.

بارزانی ولبکوب وقت زیادی  باهم به زبان روسی حرف زدند.

در پایان دیدار ملا مصطفی بارزانی با رئیس اسرائیلی بارزانی اظهار داشت :” به من گفتید که وظیفه رئیس اسرائیلی شبیه تخم مرغ است قبل از اینکه جوجه شود چون کسی اورا نمی بیند  . اکنون که او را ملاقات کردم دریافتم که وی حقیقتا مرد است”.

بنظر میرسید که ملا مصطفی بارزانی پس از ملاقات با شوفال تحت تاثیر نصیحت وی قرار گرفته است . در آن دیدار شوفال به بارزانی گفته بود :” از ایده تاسیس حکومت خودگردان صرفنظر کن ، وبرای تشکیل یک دولت کُرد اقدام نما” .کرون به دقت به حرف های دو طرف گوش می داد .وی با پوزخند  به خود گفت :رئیس اسرائیل اوضاع سیاسی را درک نمی کند.ونمیداند در کردستان عراق چه می گذرد.لذا هرچه میخواهد می گوید او نمیداند که همکاری با کردها مستلزم هماهنگی با ایرانی ها ( در دوران شاه ) است .وایرانی ها بهیچوجه اجازه نخواهند داد یک کشور مستقل کرد تاسیس شود.

بارزانی پس از دیدار با رئیس اسرائیلی ، با افرادی که از کردستان دیدن کرده بودند ملاقات کرد و این افراد اورا در دیدار با مقامات بلندپایه اسرائیلی همراهی می کردند .از جمله مقامات اسرائیلی که بارزانی با آنها دیدار کرد آبا ایبان با حضور رئیس دفترش،  اشان بن تسور بود .بارزانی سپس با لیوی اشکول نخست وزیر با حضور دکتر یعقوب هرتسوگ مدیر دفترش وعمیت رئیس سازمان موساد وحاییم لبکوب ملاقات کرد . درهمه  این دیدارها بارزانی به روسی صحبت می کرد.

خانم اشکول  صحبت ها را از روسی به عبری ترجمه می کرد .اشکول به بارزانی قول داد کمک به کردها را افزایش دهد ، وبه انها در سازمان ملل کمک کند.

بارزانی در دیدار از اسرائیل با موشه دایان ملاقات کرد .در این دیدار دو طرف با هم تفاهم داشتند ،  چرا که دو نفر باهم اشتراکاتی داشتند از جمله اینکه هر دو کار کشاورزی کرده  بودند.

در پایان دیدار بارزانی از اسرائیل ، دیوید جبای به اطاق بارزانی آورده شد .دیوید جبای تلاش کرد کفش بارزانی را ببوسد ولی بارزانی اورا بلند کرد وهر دو دوست صمیمی باهم روبوسی کردند وبه گریه افتادند.وساعت ها باهم حرف زدند .

در پایان دیدار ، بارزانی پرسید جبای کجا خواهد خوابید ، به او گفتیم او در اطاق بغلی خواهد خوابید،  اصرار کرد اطاق را از نزدیک ببیند .ویقین حاصل کرد که برخود با جبای همچون  برخورد با اوست.بارزانی روفرشی وملافه ها را دید ودست زد .ووقتی متوجه شد همه چیز درست است به اطاقش برگشت.

در هفته بعد ، بارزانی به دعوت دوستش پاسخ مثبت داد واز خانه او در طبریا بازدید کرد .وبا وی وافراد خانواده اش ناهار را سرو کرد.سپس بارزانی یک هدیه که عبارت بود از یک جعبه سیگار تقدیم دوستش کرد.سیگارها را خود بارزانی با دستش پیچیده بود واین عادت کردها است.

قرار بود دیدار ملا مصطفی بارزانی به اسرائیل محرمانه بماند .ولی لوی اشکول ترسید که خبر دیدار بارزانی بعلت اگاه شدن تعداد زیادی از مقامات فاش شود از اینرو دستور داد نمایندگان روزنامه های اسرائیلی با وی مصاحبه انجام دهند.

موساد جشن بزرگی برای بارزانی برپا کرد ودر ان بسیاری از شخصیت های اسرائیلی حضور یافتند .از جمله حاضرین در این جشن مناخیم بگین رئیس حزب لیکود ودر آن دوران سمت وزیر درکابینه وحدت ملی که پس از جنگ (اعراب واسرائیل در سال ۱۹۶۷ )  تشکیل شده بود ، داشت .موساد خواننده معروف اسرائیلی بنام خانم (شوشنه دماری ) را برای این جشن دعوت کرد.به خواننده گفتند که میهمان ایرانی است.

در بازگشت بارزانی از جشن ، بسیار تعجب کرد وقتی دید که تعداد زیادی از خودروهای نظامی وتانک ها ی غنیمت گرفته شده در  جنگ ۱۹۶۷ کنار جاده پارک شده است او به رئیس اسرائیل گفت : شما می گویید هیچ منفعتی از این خودروها وتانک ها نمی برید در حالیکه ما از اینها نداریم.

علیرغم پذیرایی بزرگی که از بارزانی بعمل آمد وعلیرغم کمک هایی که اسرائیل به کردها تقدیم می کند ، کرون ولبکوب به رئیس سازمان موساد گفتند که  علیرغم اهمیت کمک های تقدیم شده به بارزانی ، روابط اسرائیل با کردها روابط متینی نیست ، وهیچکس توقع ندارد این کمک ها فایده ای در بر داشته باشد.

ولی فرماندهی نظامی از حرف های کرون ولبکوب متقاعد نشد ، وتاکید کرد که مصلحت کردها ایجاب می کند که انها دست به عملیات نظامی گسترده وبهتر از گذشته  بزنند . کادر سیاسی اسرائیل مقدمات عملیات (آناناس ) را که هدف از آن ضربه زدن به نیروهای عراقی در راوندوز بود تدارک می دید.

نیروهای عراقی  که اندازه یک لشکر بودند ، بطور دائم راه تدارکاتی نیروهای کرد از ایران را تهدید می کردند .کردها یک لشکر کوهستانی جدید بنام “هز الجورت” تشکیل داده بودند .

[۱] مطلب  دیدار ملا مصطفی بارزانی از اسرائیل از فصل هفدهم  کتاب ( الموساد فی العراق ) بقلم نویسنده اسرائیلی شلومو نکدیمون تحت عنوان (البرزانی یزور اسرائیل سرا) ص ۲۰۱ نقل شده است.  

 

 

 

 

ترجمه شاکر کسرائی

قسمت هشتم

 

روابط مصر واسرائیل در دوران انور سادات

نهم ماه نوامبر ۱۹۷۷  هنگام گشایش دوره قانون گزاری پارلمان مصر، انور سادات رئیس جمهوری مصر  سخنانی ایراد کرد که مردم مصر وجهان عرب وجهان را غافلگیر کرد .وی در این سخنرانی گفت: اسرائیل زامانی که حرف مرا بشنود تعجب خواهد کرد . من آماده ام به اسرائیل بروم به کنست اسرائیل در تل اویو بروم.

قبل از این مذاکرات محرمانه ای بین مصر  واسرائیل صورت گرفته بود وانور سادات حسن التهامی را مامور مذاکره با اسرائیل در رباط پایتخت مغرب وبخارست در رومانی  کرده بود.ملک حسن دوم پادشاه سابق مغرب ونیکولا چائوچسکو رئیس جمهوری اسبق رومانی نقش میانجی را بین مصر واسرائیل ایفا کردند وزمینه را برای دیدار انور سادات از بیت المقدس هموار ساختند.هنری کیسنجر وزیر خارجه وقت امریکا نقش بارزی ایفا کرد.

در روز ۱۹ نوامبر ۱۹۷۷ هواپیمای   انور سادات در فرودگاه بن گوریون به زمین نشست .انور سادات علیرغم اینکه میدانست اسرائیل به مرزهای سال ۱۹۶۷ بازنمی گردد وتشکیل دولت فلسطینی در مرزهای ۵ ژوئن ۱۹۶۷ را نمی پذیرد وبا سازمان ازادیبخش فلسطین تماس مستقیم نخواهد گرفت ، با این همه اصرار کرد دیدارش از فلسطین اشغالی انجام گیرد وتصمیم خودرا عملی ساخت .این اقدام خاورمیانه را به لرزه در آورد .

همه شبکه های تلویزیونی جهان بطور مستقیم فرود هواپیمای انور سادات  در فرودگاه بن گوریون را پخش کردند

انور سادات در کنست (پارلمان ) اسرائیل سخنرانی کرد وتاکید نمود که برقراری صلح در خاورمیانه امکان پذیر است ولی این صلح نیاز به رهبرانی دلاور وشجاع دارد .رهبران اسرائیل از جمله گولدا ماییرنخست وزیر اسبق  وموشه دایان وزیر جنگ اسبق در جلسه پارلمان حضور داشتند وسادات را تشویق می کردند .

انور سادات در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل گفت: ” من امروز با دو پای ثابت نزد شما آمدم تا یک زندگی نوین را با هم اغاز کنیم .با هم صلح را در این سرزمین برقرار نماییم .همه ما مسلمان ، مسیحی ویهودی هستیم خدارا می پرستیم وبه او شرک نمی ورزیم .انور سادات در سخنرانی خود  دولت اسرائیل را برسمیت شناخت وگفت من بارها اعلام کرده ام که اسرائیل یک واقعیت است وجهان انرا برسمیت شناخت .سادات در پایان سخنرانی خود گفت همه ما خواهان صلح هستیم   .سپس سادات از مسجد الاقصی دیدن کرد ونماز  بجا آورد.

در اثر دیدار انور اسادات از بیت المقدس وسخنرانی در پارلمان اسرائیل

نمایندگان مخالف پارلمان مصر نسبت به دیدار سادات از اسرائیل اعتراض کردند که انور سادات بلا فاصله  پارلمان را منحل کرد. اتحادیه عرب در اثر دیدار سادات از فلسطین اشغالی مقر اتحادیه را از قاهره به تونس منتقل کرد .

اسماعیل فهمی وابراهیم کامل وزیران خارجه مصر از سمت های خود استعفا کردند .جبهه پایداری تشکیل شد .سازمان ازادیبخش فلسطین دفاتر خودرا در قاهره بست .

دیدار انور سادات از فلسطین اشغالی وامضای قراردادهای کمپ دیوید سبب شد که افسران مصری ودر راس انها خالد اسلامبولی  تصمیم بگیرند سادات را ترور کنند که وی هنگام برگزاری نمایش ارتش مصر با حمله به جایگاه انور سادات وی را ترور کرد.

دیدار سادات از فلسطین اشغالی زمینه را برای امضای قراردادهای صلح بین اردن واسرائیل (بنام قرارداد وادی عربه ) وسازمان ازادیبخش فلسطین واسرائیل هموار ساخت .

این دیدار سبب شد که رژیم های عرب از جمله امارات متحده عربی ، بحرین ،  مغرب وسودان با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهوری روابط دیپلماتیک با  رژیم صهیونیستی برقرار نمایند.

در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسبق اسرائیل از سلطان نشین عمان دیدار واعلام کرد که اسرائیل با کسورهای عربی روابط برقرار کرده است

یوسف ادریس نویسنده توانای مصر ی در سلسله مقالاتی که در یکی از روزنامه های کویت منتشر کرد ضمن انتقاد از قرارداد صلح مصر واسرائیل دیدار انور سادات از بیت المقدس را اغاز تجاوز اسرائیل به اعراب توصیف نمود .

یوسف ادریس در این مقالات نوشت : اغاز شکست اعراب حمله اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ بود .اسرائیل به کشتار مردم لبنان وفلسطین مبادرت کرد واین یکی از نتایج صلح سادات با اسرائیل بود.

یوسف ادریس حمله اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ را نتیجه قرارداد کامپ دیوید بین مصر واسرائیل توصیف کرد  واین قراداد مصر را در اختیار امریکائی ها قرار داد ومصر استراتژی امریکا واسرائیل برای تسلط بر منطقه را پذیرفت.

وی افزود : انور سادات پس از امضای قراداد کمپ دیوید در ( ۱۹۷۸ ) با اسرائیل وبا میانجیگری امریکا هنری کیسنجر وزیر خارجه وقت امریکا را معلم خود توصیف ومناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل را دوست وبرادر خطاب کرد وعمر تلمسانی رهبر وقت اخوان المسلمین مصر را سگ توصیف کرد.

انور سادات دوسال پس از امضای قرارداد کمپ دیوید با اسرائیل در یک رژه نظامی درقاهره توسط خالد اسلامبولی ترور شد.

پیمان کمپ دیوید  نام پیمانی است که به وسیله انور سادات رییس جمهور مصر و مناخیم بگین، نخست‌وزیر وقت اسرائیل در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ به امضا رسید.

پیمان کمپ دیوید پس از دوازده روز مذاکرات سری  و با میانجی‌گری ایالات متحده آمریکا در کمپ دیوید که یکی از استراحتگاه‌های مقام ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا است نهایی شد و در تاریخ ۱۷سپتامبر ۱۹۷۸ با حضور جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید به امضای نهایی رسید. پیمان کمپ دیوید اولین پیمان صلح میان طرفین جنگ اعراب و اسرائیل بود که به صلح میان مصر و اسرائیل انجامید.

انور سادات اولین رئیس جمهوری یک کشور عربی بود که  به صلح با اسرائیل و به رسمیت شناختن این رژیم اقدام کرد. وی حدود ٣ سال بعد در هنگام یک رژه نظامی توسط افراد جهاد اسلامی مصر ترور شد.

متن توافقنامه

پیمان‌نامهٔ کمپ‌دیوید ۸ بند داشت:

  • نیروهای اسرائیل باید در سه سال پس از بستن پیمان از صحرای سیناعقب نشینند.

البته در این هنگام بسیاری از سرزمین‌های کشورهای دیگر در خط مقدم، از جمله بلندی‌های جولان سوریه و نوار غزه و کرانه باختری رود اردن کشور اردن، در اشغال اسراییل بود که در قرارداد اشاره‌ای به  پس‌گیریشان نشده‌ بود. .

  • لزوم برقراری روابط دوستانه و روابط کامل دیپلماتیک میان دو طرف

طبق این اصل اسراییل را نخستین بار در میان کشورهای جهان سوم به رسمیت می‌شناختند که طبیعتاً  امتیازی برای اسراییل به‌شمار می‌رفت.

  • به رسمیت شناختن تمامیت ارضی اسرائیل

طبق این بند سرزمین‌هایی که اسراییل طی سال‌ها جنگ با فلسطینیان به دست آورده بود از سوی مصر به رسمیت شناخته می‌شد.

  • استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحددر منطقهٔ مرزی سینا
  • جواز گذر کشتی‌های اسرائیل از آبراه سوئز

با اجرای این بند اسرائیل از حالت نیمه‌محاصره‌ای که داشت بیرون می‌آمد.

  • شروع مذاکرات دربارهٔ خود مختاری فلسطینیان در نوار غزه و کرانهٔ باختری رود اردن به فاصله یک ماه پس از عقد قرارداد

گرچه مذاکره‌ها به موقع آغاز شد، اما هیچگاه به انتها نرسید. در واقع این بند مبهم و ناکارآمد بود زیرا هیچ لزومی برای طرفین نمی‌آورد و تنها ایشان را به مذاکره فرامی‌خواند که در عمل نیز چنین شد و بی‌نتیجه ماند.

  • انتخابات برای تعیین دولتی خودمختاردر نوار غزه و ساحل غربی رود اردن؛ سپس عقب‌نشینی ۵ سالهٔ نظامی و غیرنظامی نیروهای اسراییل
  • گروهی برای رسیدگی به همهٔ ادعاهای مالی دو طرف تشکیل شود.

این اصل پس از گذشت یکی دو سال از عقد پیمان کمپ دیوید منجر به گسترش جاذبهٔ رابطهٔ اقتصادی اسرائیل با مصر شد و سرمایه‌گذاران اسرائیلی برای جذب سرمایه‌های مصر و کسب سود از نیروی کار و شرایط اقتصادی مصر راهی این سرزمین شدند.

جایزه صلح نوبل

امضای پیمان کمپ دیوید در افکار عمومی جهانی باعث به وجود آمدن امید آشتی و صلح میان اعراب و اسرائیل و آغازی برای صلحی پایدار در منطقه خاورمیانه شد، از همین روی بنیاد نوبل در سال ۱۹۷۸ جایزه صلح خود را به‌طور مشترک به انور سادات و مناخیم بگین اهدا کرد.

عکس : مناخیم بگین نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی ، جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق امریکا وانور سادات رئیس جمهوری اسبق مصر هنگام امضای قرارداد کمپ دیوید

ادامه دارد

 

 

قسمت هفتم

دیدار پادشاه سابق مغرب با رهبران اسرائیل

ملک حسن دوم پادشاه سابق مغرب وپدر محمد پنجم پادشاه کنونی این کشور سابقه طولانی در ملاقات وگفتگو با رهبران اسرائیل داشت ومطبوعات عرب همواره خبر از دیدار وی با سران اسرائیل می دادند ولی نزدیکان پادشاه سابق انرا تکذیب می کردند وانرا خبرهای جعلی مخالفان پادشاه قلمداد می کردند.

موشه دایان وزیر خارجه وجنگ اسرائیل در اسفند ماه ۱۳۵۹ کتابی تحت عنوان خاطرات منتشر کرد .او در کتاب خود از دیدارهای محرمانه اش با پادشاهان وسران کشورهای عربی پرده برداشت.

خاطرات دایان در روزنامه صهیونیستی ” یدیعوت احرانوت ” ومجله مصری ” اکتبر ” منتشر شد .

دایان در کتاب خود نوشت که وی سه بار با حسن دوم پادشاه سابق مغرب دیدار وگفتگو کرد.وی افزود نخستین دیدار در تابستان ۱۹۷۷ (۱۳۵۶) ودومین دیدار ۱۵ روز بعد از دیدار اول انجام شد که درآن دیدار حسن تهامی معاون اول نخست وزیر مصر حضور داشت.چند ماه پس از این دیدار بود که انور سادات رئیس جمهوری مصر برای دیدار با سران اسرائیل به بیت المقدس رفت وسرانجام قرارداد کمپ دیوید را با اسرائیل به امضا رساند .

موشه دایان در فصل دوم کتاب خاطرات خود جزئیات دیدار دوم خود از مراکش در ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۷ ( ۱۳۵۶) تشریح می کند ومی نویسد : ” شب هنگام با هواپیما اسرائیل را ترک کردم ودر راه خود به ایالات متحده در بلژیک توقف کردم .در این کشور با وزیر خارجه بلژیک ملاقات کردم وبرای اینکه خودرا از دوربین عکاس ها دور نگهدارم کلاه گیس بر سر گذاشتم وعینک تیره ای بر چشمانم زدم وبه سوی پاریس پرواز کردم .در پاریس با یک هواپیمای مغربی به رباط (پایتخت مغرب) منتقل  شدم واز فرودگاه رباط به بخش میهمانان کاخ سلطنتی مغرب منتقل گردیدم  .در کاخ سلطنتی مغرب کلاه گیس وسبیل را برداشتم .دایان سپس ملاقات خودرا با شاه حسن دوم وحسن تهامی نایب اول نخست وزیر مصر بطور جالب نقل می کند.وی نوشت این دیدار چهار ساعت به درازا کشید ومنجر به ملاقات با انور سادات گردید .برغم ملاقات های مکرر شاه حسن دوم با سران رژیم اشغالگر قدس واظهارات وی علیه اسرائیل ،  معهذا شاه حسن دوم روابط خوبی با یهودیان مغرب که تعدادشان ۲۰ هزار نفر بود برقرار کرد.

یکی از اعضای سابق اسرائیل بنام “اشیاح حسینی ” که با ملک حسن دوم در سال ۱۳۵۸ در رباط ملاقات کرده بود نوشت ملک حسن دوم معتقد بود که اعراب ویهودیان می توانند خاورمیانه را به بهشت تبدیل کنند .انها می توانند باهم صلح کنند ودشمنی را کنار بگذارند.

ملک حسن دوم  در طول حکومت خود در مغرب با رهبران اسرائیل از جمله اسحاق رابین نخست وزیر پیشین اسرائیل ، شیمون پرز رئیس پیشین حزب کارگر اسرائیل وموشه دایان وزیر خارجه اسرائیل دیداروگفت وگو  کرد.

در اسفند ماه سال ۱۳۵۹ ، مغرب بیستمین سالگرد حکومت ملک حسن دوم را جشن گرفت .وی در این روز با اعضای سازمان یهودیان مغرب دیدار وقول داد که کوشش های خودرا برای برقراری صلح میان اعراب واسرائیل مبذول دارد.

ملک حسن دوم نقش بارزی در عادی کردن روابط بین مصر واسرائیل وامضای قرارداد کمپ دیوید بین انور یادات ومناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل ایفا کرد .

جالب اینکه ملک حسن دوم خودرا ” امیر المومنین ” معرفی می کرد وبعنوان رئیس کمیته آزادی قدس در کنفرانس طائف عربستان انتخاب شد .

یادآوری می شود ملک حسن دوم پس از ۳۸ سال سلطنت  در مغرب ودر سن هفتاد سالگی در ۲۳ ژوییه ۱۹۹۹ ( ۱۳۷۸ ) درگذشت .

عکس: ملک حسن دوم (نفر دوم چپ) در کنار شیمون پرز رئیس پیشین حزب کارگر اسرائیل (نفر اول)

 

ادامه دارد

 

 

 

قسمت ششم

دیدار پنهانی نتانیاهو با بن‌سلمان؛

رسانه‌های اسرائیلی در حالی می گویند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل برای یک دیدار محرمانه با محمد بن سلمان به عربستان سعودی پروازکرده است تا در شهر نئوم با ولیعهد عربستان دیدارکند که وزیر خارجه عربستان این موضوع را تکذیب و وزیر آموزش اسرائیل آن را تایید کرد.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین ادعا کردند که یوسی کوهن، رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، نیز همراه نخست وزیر در این دیدار حضور داشته است.

با این حال چند ساعت پس از انتشار این خبر فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در توئیتی نوشت: «من گزارش‌های رسانه‌ای درباره دیدار ادعایی محمد بن سلمان، ولیعهد و مقامات اسرائیلی را در جریان دیدار اخیر مایک پمپئو دیدم. چنین ملاقاتی رخ نداده است. تنها مقام‌های حاضر آمریکایی و سعودی بودند.»

اما یوآو گالانت، وزیر آموزش اسرائیل و عضو حزب لیکود، سفر  نتانیاهو به عربستان را تأیید کرد و در این خصوص به رادیو اسرائیل گفت: «واقعیت این است که این نشست برگزار شده و قطعا بسیار هم با اهمیت و جالب توجه است.» البته بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل نیز در واکنش به خبر سفر نخست وزیر اسرائیل به عربستان، درز این خبر محرمانه را اقدامی غیرمسئولانه و نگران کننده توصیف کرد..

وب سایت ردیابی هواپیماهای جهان موسوم به «فلایت رادار۲۴» مسیر یک جت خصوصی با نام «گلف استریم۴» را در ساعت ۵:۴۰ دقیقه بعدازظهر یکشنبه به وقت لندن ردیابی کرده است.

این جت خصوصی از فرودگاه بین المللی بن گوریون تل آویو به پرواز درآمده است و در ساعت ۶:۳۰ یکشنبه در شهر نئوم به زمین نشسته است. به گفته این سایت، این جت خصوصی ساعت ۲۱:۵۰ دقیقه از عربستان سعودی به مقصد اسرائیل پریده و در فرودگاه بن گوریون به زمین نشسته است.

دفتر نخست وزیر اسرائیل به درخواست رسانه ها دراین باره پاسخی نداد.

همزمانی این سفر، با حضور مایک پمپئو در عربستان، فرضیه دیدار سه گانه بین نخست وزیر اسرائیل، ولیعهد عربستان و وزیر خارجه ایالات متحده را تقویت کرده است.

همزمان رسانه های آمریکایی تایید کرده اند که مایک پمپئو سفر بازگشت خود از عربستان را از فرودگاه شهر نئوم انجام داده است.

با توجه به این ادعاها می توان گفت، این اولین بار در تاریخ است که رهبران عربستان سعودی با نخست وزیر اسرائیل و رئیس موساد در خاک عربستان دیدار می کنند.

طبق گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هرچند پیش از این، در ماه های گذشته عادی سازی روابط متحدان منطقه ای عربستان، بحرین و سودان و امارات با اسرائیل صورت گرفته است اما دیدار پرنفوذترین مقام سعودی، قطب بزرگ جهان اسلام با نخست وزیر اسرائیل می تواند برگ مهمی در تاریخ خاورمیانه بازکند.

پس از عادی سازی روابطه بین امارات عربی متحده و اسرائیل، عربستان صریحا تاکید کرد از این پس اجازه حضور هواپیماهایی مسافربری اسرائیل در حریم هوایی اش را خواهد داد. در چهار سال حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید کشورهای عرب خلیج فارس، به جز قطر، نشان دادند که نه اسرائیل بلکه «ایران» تهدید و دشمن مشترک آنهاست.

ادامه دارد 

 

 

 

 

 

قسمت پنجم

روابط اسرائیل وعربستان سعودی (۲)
دیدار دو مسئول عربستانی و اسرائیلی

موضوع دیدار دو شخصیت بلندپایه اسرائیل و عربستان سعودی در واشنگتن در تیترهای روزنامه‌های اسرائیلی و خبرگزاری های بین المللی برجسته شد. این دو شخصیت یکی دوری گلد که به عنوان مدیر کل وزارت امور خارجه اسرائیل منصوب شده بود و دیگری انور عشقی، سرلشکر بازنشسته و مشاور دولت عربستان بودند.
روزنامه ها این دیدار را که در حاشیه مشارکت این دو در کنفرانس شورای روابط خارجی آمریکا صورت گرفت به علت علنی بودن نادر توصیف کردند، بدون این که دیدارهای غیر علنی گذشته را انکار کنند. به نظر می رسد می توان دیدار عشقی و گلد را تنها دیداری “آکادمیک” به حساب آورد اما به علت دشمنی آشکار اسرائیل و عربستان این دیدار عملا اینگونه نبود.
با وجود این که دوری گلد در تعدادی از مصاحبه های مطبوعاتی خود تاکید کرد دیدار با عشقی در چارچوب رسمی برگزار نشده است زیرا انتصاب او به عنوان مدیر کل وزارت امور خارجه تنها چند روز پس از این دیدار اجرایی شد، با این وجود پایگاه خبری “والا” تاکید کرد این دیدار با اطلاع بینامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل انجام شده است.
درست است که گلد در این دیدار به عنوان مدیر کل مرکز امور عمومی و بین الملل اورشلیم شرکت کرد و او ریاست این مرکز را از سال ۲۰۰۰ تا کنون به عهده دارد، اما نزدیکی او به نتانیاهو در طول سال های گذشته برای همگان مشخص است. همچنین گلد به نتانیاهو در مسائل سیاسی مشاوره می دهد. عشقی نیز در این دیدار به عنوان رئیس مرکز پژوهش های امنیت ملی شرکت کرد اما او نیز به عنوان مشاور دولت عربستان کار می‌کند. پایگاه خبری “والا” تاکید کرد این دیدار پنجمین دیدار دو مرکز پژوهشی اسرائیل و عربستان از سال ۲۰۱۴ تاکنون است.
امیر تیفون، خبرنگار سیاسی پایگاه “والا” نوشت گلد و عشقی در سطح رسمی در دیدارهایشان نماینده کشورهای خود نبودند. به همین علت این دیدار در رسانه های آمریکایی کم اهمیت تلقی شد. با آن که چنین دیدارهای “غیررسمی” از مدت ها پیش میان شخصیت های عربستانی و اسرائیلی صورت گرفته، در نتیجه آن تغییری در روابط میان دو کشور حاصل نشده است. دو طرف در حال حاضر درباره خطرات مشترکی صحبت می کنند.
اما خبرنگار سیاسی پایگاه خبری “والا” از دو مقام مسئول بلند پایه در قدس اشغالی نقل قول کرد آن دو تاکید می کنند این دیدار با دیدارهای پیشین “تا حدودی” متفاوت است. طبق گفته این دو مسئول نتانیاهو قبل و بعد از هر دیداری که میان دو مرکز اسرائیلی و عربستانی صورت می گرفت از گلد گزارشی دریافت کرد. چنین اتفاقی در طرف عربستانی نیز رخ داد. یکی از این دو مسئول تصریح کرد ” نتانیاهو اعتقاد دارد این دیدارها کانال ارتباطی مهمی است که می توان از طریق آن پیام هایی را با مقامات عربستانی مبادله کرد. گفتن این که آنان به عنوان دو شخص آکادمیک و یا به عنوان مدیران دو مرکز پژوهشی بایکدیگر دیدار کرده اند تقریبا شبیه لطیفه است.”
همه می دانند گلد در سال ۲۰۱۳ به عنوان مشاور سیاسی ویژه نتانیاهو مشغول به کار شد هم زمان ریاست او بر مرکز امور عمومی و بین الملل اورشلیم ادامه پیدا کرد. درست است که پست مشاور به عنوان شغلی رسمی محسوب نمی شود و تنها به ارائه خدمات مشورتی محدود می شود اما با تمام این اوصاف مستقیما با نخست‌وزیر در ارتباط است. طبق گفته یکی از مسئولان گفته شده که از دیدارهای یکساله با مرکز پژوهش های عربستان آگاهی داشت ” عربستانی ها کاملا از مسئولیت دوگانه گلد با خبر بودند و این بخشی از مسئله است”.
این مسئول اسرائیلی توضیح داد: “درست است که دیدارهای غیر رسمی در گذشته میان عربستانی ها و اسرائیلی ها بارها زیر نظر مراکز پژوهشی در گوشه و کنار دنیا برگزار شد اما گلد علاوه بر کار به عنوان مشاور نتانیاهو، ریاست مرکز پژوهشی [اورشلیم] را نیز برعهده دارد. در دیدگاه اسرائیل به نظر نمی رسد مهم باشد اما نزدیکی به نخست وزیر و نه شغل رسمی او عنصری تعیین کننده است و در دیدگاه عربستانی ها این مسئله جزئیاتی مهم است که این کانال پایدار را از دیدارهای گذشته متمایز می کند.”
خبرنگار سیاسی “والا” افزود گلد در مدیریت کانال های ارتباط سری و یا نیمه رسمی به نمایندگی از نتانیاهو سابقه دارد. گلد در اواسط دهه نود وقتی نتانیاهو رهبر مخالفان بود تلاش کرد کانالی سری میان او و مسئولان اردنی ایجاد کند با این امید که آنان در مخالفت با توافق های اسلو شریک او باشند. بعدا پس از انتخاب نتانیاهو به عنوان نخست وزیر، گلد او را با حسین آغا، روشن فکر لبنانی آشنا کرد. حسین آغا به عنوان مشاور امور خارجه یاسر عرفات و محمود عباس (ابومازن) رئیس جمهور فلسطین کار می کرد. گلد با کمک دولت سوئد حسین آغا را چندین بار به اسرائیل آورد و او در طی این سفرها در تلاش برای ایجاد کانال ارتباطی و گفتگوهای سری با نتانیاهو دیدار کرد.
به طور کلی اگر ادعای اسرائیل را بپذیریم مبنی بر این که دیدار گلد و عشقی در مقایسه با دیدارهای مشابه سابق گام بلندی [در روابط دو طرف] محسوب می شود، مهم است به یاد بیاوریم ژنرال عشقی در دیدار علنی با گلد آشکارا گفت تا زمانی که اسرائیل طرح صلح عربی را نپذیرد مجالی نیست تا روابط دو طرف حقیقتا رسمی شود.

عموما چنین تصور می شود که دیدار عشقی و گلد در هر صورت مهم است و تحول مهمی در روابط علنی میان دو طرف است. لازم به یادآوری می باشد دهه هاست که درباره روابط میان عربستان و اسرائیل سخن ها گفته شده و می شود اما تمام آن ها غیر مستقیم با هماهنگی انگلیس انجام می شد. همانطور که در جنگ یمن در دهه شصت اتفاق افتاد و سپس این نقش به آمریکایی ها محول شد. اما تغییر حاصل شده در دشمنی میان ایران و عربستان بارها باعث شده است گزارش هایی در روزنامه های آمریکایی منتشر شود که در آن ها درباره سفرها و دیدارهای متقابل مسئولان بلندپایه دو طرف صحبت شده که برجسته ترین آن ها مئیر داگان، رئیس پیشین موساد بود.
شایسته است به این مطلب اشاره کنیم که خبرگزاری اقتصادی “بلومبرگ” چند روز پیش گزارشی از پنج دیدار میان مقامات اسرائیلی و عربستانی در هفده ماه گذشته در هند، ایتالیا و چک منتشر کرد. یکی از شرکت کنندگان در این دیدارها شمعون شاپیرا، سرتیپ ذخیره می باشد. او قبلا منشی نظامی نتانیاهو در دهه نود بود. همچنین روزنامه “نیویورک تایمز” گزارشی منتشر کرد مبنی بر این که عربستان و اسرائیل سال‌هاست اطلاعات جاسوسی به ویژه در مورد ایران مبادله می کنند.

عکس: ( از راست )  انور عشقی، سرلشکر بازنشسته و مشاور دولت عربستان   ودوری گلد مدیر کل وزارت امور خارجه اسرائیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *