موفقیت چگونه بدست می آید؟

 

نويسنده :شیرین كسرائي (کارشناس ارشد روان شناسی)

۱۴۰۱/۹/۵

 

هیچ کس جز خود فرد نمی داند که چقدر موفق است، چون موفقیت بيشتر یک حس درونی است . ما در مسیر موفقیت با فراز و نشیب ها و چالش های بسیاری مواجه هستیم .

موفقیت چیزی نیست که روزی به آن برسیم و بگوییم که آن را به دست آوردیم ، بلکه موفقیت راهی است که انتها ندارد و شما می توانید  تا هر مرحله از آن پیش بروید. درمسیر موفقیت باید عمل خود را محاسبه کنید و ببینید  در کجای مسیر قرار گرفته اید اما نباید خود را با دیگران مقایسه کنید.

براي دستيابی به موفقيت انسان باید دارای باورهای مثبت باشد. افکار منفی فرد را از رسیدن به اهدافش دور می کند. این افکار از کودکی درون ذهنمان لانه کرده و ما را به سمتی پیش می برد که نمی خواهیم. باورهای ما از کودکی ساخته شده و اگر می خواهیم زندگیمان تغییر کند ابتدا باید باورهایمان را تغییر دهیم.

موفقيت بطور اتفاقي بدست نمي آيد و در واقع بايد گفت افراد موفق داراي خصوصيات و ويژگيهايي هستند كه باعث مي شود آنان در زندگي موفق شوند .

*براي شناخت شخصيت موفق بايد اجزاء تشكيل دهنده و ويژگي هاي آن را بشناسيم .

۱-داشتن هدف : انسان داراي مكانيزم هدف جوست . وقتي فاقد هدف مشخص باشيم ، در واقع گرد دايره اي مي چرخيم . احساس گم شدن مي كنيم ، زندگي را پوچ و بي هدف مي بينيم . ما براي حل مسائل و دستيابي به هدف ساخته شده ايم ، بدون داشتن هدف ، هرگز به رضايت و خوشبختي نمي رسيم . آنهايي كه زندگي را پوچ و بي ارزش مي دانند ، در واقع منظورشان اين است كه شخصا هدف باارزشي ندارند . بايد براي خود هدف باارزشي تعيين كنيم و مهمتر از آن طرحي براي دستيابي به آن بريزيم . افراد موفق داراي هدفهاي گنگ و مبهم نيستند و هدفهاي آنها واضح و دقيق هستند و به روي كاغذ آمده اند و براي تكميل شدن ، چهارچوبهاي مشخص زماني برايشان تعيين شده است.

۲- تفاهم : لازمه تفاهم ارتباط مناسب است . اگر اطلاعات دريافتي نادرست باشد ، يا شما آن را آن طور كه هست درك نكنيد ، نمي توانيد واكنش مناسبي نشان دهيد . به اعتقاد بسياري از پزشكان ، گيجي عنصر اصلي اختلالات عصبي است . براي برخورد موثر با مسائل بايد از ماهيت واقعي آن اطلاع داشت . اغلب ناكاميهاي ما در روابط انساني حاصل « سوء تفاهمات » است .

۳- شهامت : داشتن هدف و درك شرايط كافي نيست . شهامت عمل لازم است . تنها با عمل كردن مي توان اهداف، اميال ، و باورها را به حقيقت تبديل كرد.

۴- تلاش و كوشش : کسی را نمی‌شناسم که بدون زحمت کشیدن توانسته باشد در چيزي موفق شود. یکی از مهمترین اجزاء و مولفه‌های برتری، تلاش و کوشش است. می‌توانیم استراتژی‌ها و گام‌های موثری برداریم اما بدون تلاش و کوشش میسر نخواهد بود.

۵- خيرخواهي : شخصيتهاي موفق به سايرين هم اهميت مي دهند و براي همنوعانشان احترام قائل مي شوند ، مسائل و نيازهايشان را در نظر مي گيرند ، به حرمت شخصيت انسان ارج مي گذارند و با ديگران همانطور كه زيبنده انسانهاست رفتار مي كنند . معتقدند هر انساني داراي شخصيت منحصر بفردي است كه شايسته احترام است .

۶- اعتماد به نفس : اعتماد به نفس با تجربه كردن موفقيت ايجاد مي شود . وقتي كاري را براي نخستين بار شروع مي كنيم ، از نتيجه اش آنقدرها اطلاعي نداريم ، علتش اين است موفقيت را تجربه نكرده ايم . در واقع بايد گفت موفقيت توليد موفقيت مي كند . حتي يك موفقيت كوچك مي تواند قدمي براي موفقيتهاي بعدي باشد . روش ديگر ايجاد عادت يادآوري موفقيتها و فراموش كردن ناكاميهاي گذشته است . مهم نيست كه در گذشته چند بار ناكام شده ايد . موفقيت است كه بايد به خاطر بماند و تقويت شود . بايد با خاطره موفقيتها زندگي كرد . براي پيروز شدن از اشتباهات پند بگيريد  و بعد اشتباه را از ذهن خود بزداييد و موفقيتهاي گذشته را به  خاطر آوريد و آنها را براي خود تصوير كنيد .

۷- خود پذيري : تا انسان خود را نشناسد به خوشبختي واقعي نمي رسد. مفلوك ترين انسانها آنهايي هستند كه همه سعي شان اين است كه خود و ديگران را به قبول چيزي جز آنچه هستند مجاب كنند . اين عده تا هنگامي كه دست از تظاهر برندارند به رضايت خاطر نمي رسند . تغيير تصوير ذهني به معني تغيير « خويش » يا اصلاح آن نيست ، منظور تغيير تصوير ذهن ، برآوردها ، برداشتها ، و دركي است كه از آن « خويش » دارند .

۹- اولويت بندي : آدمهايي كه بهترين نتيجه را از روزها ، هفته ها ، ماه ها و سالهاي خود، چه در زمينه كسب و كار و چه در زمينه زندگي شخصي شان مي گيرند ، آنهايي هستند كه كارهايشان را اولويت بندي مي كنند و كارهاي مهم را ابتدا و كارهاي كم اهميت تر را آخر از همه انجام مي دهند .

۱۰- بررسي يك موضوع قبل از پرداختن به آن : افراد موفق قبل از انجام كار ، آن را بررسي مي كنند . آنان نه تنها راهبردي براي نزديك شدن به كار بوجود مي آورند بلكه بررسي مي كنند كه آيا موضوع ، شايستگي توجه و صرف وقت را دارد يا خير . اگر اين كار ، فرد را به هدفهاي كوتاه مدت يا درازمدتش نزديك نكند ، مهم نيست تا چه حد آن كار جذابيت دارد . بلكه آنها آن را رد مي كنند . ولي اگر كار با هدفهايش منطبق باشد ، فرد كماكان درباره اش تامل مي كند تا موثرترين و كارآمدترين روش را براي ترتيب اثر دادن به آن پيدا كند. بيش از هر چيز ، فرد هدفمند مي فهمد كه وقتي را كه روي عملي كردن نقشه كاري مي گذارد ، سرعت رسيدن به هدف و نتيجه گيري را ده برابر مي كند .

۱۱- دائم در پي يافتن راه هايي براي بهتر شدن : افراد موفق به دنبال راه هايي هستند تا آنچه انجام مي دهند و همچنين روش انجامشان را بهبود بخشند . وقتي به چيزي بر مي خورند كه ظاهرا مثبت بوده ، بررسي اش مي كنند ، گاهي در آن دست مي برند و هميشه سعي مي كنند كه ببينند كه چه خدمتي به آنان مي كند . اگر با سيستم جديد ، نتايج بهبود يابند ، مي مانند . اگر نه يا تعديلشان مي كنند و يا رهايشان مي كنند و به جستجو براي يافتن روشي بهتر هستند .

۱۲-نظم و ترتيب : افراد موفق در زندگي داراي نظم و ترتيب هستند . در واقع بايد گفت نظم و ترتيب يكي از مسائلي است كه فرد را در زندگي به موفقيت نزديك مي كند .

۱۳- مناعت : مفهوم كلمه مناعت اين است كه قدر و ارزش خود را مي دانيد . چرا انسان خود را كم بها مي بيند . قدر ارزشهاي خود را دانستن ، نفس پرستي و خود بيني نيست . مناعت نفس حقيقي حاصل كارهاي عظيمي كه كرده ايد نيست ، حاصل دارايي و ثروت نيست ، ارتباطي با ساخته هاي شما ندارد بلكه ناشي از قدري است كه براي موجوديت خود به عنوان مخلوق خداوند قائل هستيد . اما وقتي اين را درك مي كنيد بايد لزوما نتيجه بگيريد كه سايرين هم به همين دليل ارزشمندند و بايد مورد قدرداني واقع شوند .

۱۴-انعطاف پذير بودن : افرادي كه در تلاشند تا به نتيجه مطلوب دست يابند ، افرادي واقع گرا هستند و بهتر از بسياري از افراد ، مي دانند كه زمان در جريان است و جدولهاي زماني مدام تغيير مي كنند . اما بر خلاف افرادي كه دچار آشفتگي ذهني هستند ، انسان هدفمند و موفق از اينكه با وجود جا به جايي و تغيير چيزها در اطرافش ، كماكان قادر است بدون از دست دادن تمركز ، وظايف خود را انجام دهد ، لذت مي برد . اين چالشي است كه او را سر ذوق و شوق مي آورد . در حالي كه ديگران تسليم مي شوند ، فرد موفق از تغييرات استقبال مي كند ، و بلافاصله به چيزها نظمي دوباره مي دهد تا در چهارچوب شاخص هاي جديد ، دستاوردهايش را به بيشترين حد برساند .

۱۵- مثبت انديشي : محققان دریافته اند که خوشبینی فردی و دیدن نیمه پر لیوان ، نه تنها به شما کمک می کند انگیزه بالا داشته باشید و بیشتر موفق شويد ،بلکه سبب بهبود وضعیت سلامتی شما می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *